Fejtón pôvodne vyšiel v denníku PRAVDA 2. 10. 1992

Hlboké ohrozenie

Foto: WITCH's

Obávam sa, že došlo k hlbokému ohrozeniu demokracie. Viac ľudí z môjho okolia než by mi bolo milé, má totiž celkom iné názory ako ja. A čo je nielen demokraciu ohrozujúce, ale až životu nebezpečné, nielenže majú iné názory, ale rozhodli sa podľa nich žiť. Kašlú na moju dobre mienenú skepsu i pesimizmus, ba začali pochybovať aj o jedine správnej životnej perspektíve, ktorú som pre nich v pote tváre a s významnými západnými ekonómami a filozofmi vypracovala. Tá nehorázna drzosť!

Predkladajú aj iné alternatívy, spájajú sa aj s ľuďmi, ktorých ja pokladám za temnú opozíciu. A čo je vrchol, keď sa má schváliť moja predstava ďalšieho smerovania ich životov, nehlasujú podľa môjho želania, ale podľa vlastného svedomia!!!

Som znechutená. Spočiatku som si myslela, že je to všetko iba hlboké nedorozumenie, ale zdá sa, že som sa mýlila. To je, prosím, ohrozovanie demokratických princípov. Kam by sme prišli, keby mala väčšina iný názor, ako ja?! Obávam sa, že budem musieť podniknúť opatrenia na nápravu...

Proces, ktorý sa mi spolu s tým tvrdohlavcom zo susedného oddelenia podarilo zlegitímniť, je naozaj nezvratný. Kto si myslí opak, je mdlého rozumu. A ak ľudia politicky orientovaní inak než ja pochybujú o tom, že som ho presadila výlučne demokratickými nátlakovými metódami, ohrozujú demokraciu. Presne tak, ako tí, čo volajú po referende.

Aké referendum, prosím vás? Dostala som raz dôveru vo voľbách, a tým sa rozhodlo, že môj hlas je hlas boží. A všetci predsa dobre vedia, ako to zvyčajne dopadne s rúhačmi. Boží trest ich neminie. Ja ho mám pripravený v niekoľkých modifikáciách.

Uvažujem však celkom vážne aj o tom, že ak to pre mňa prestane byť výhodné a v našom vedení bude príliš málo jednomyseľnosti, asi sa obrany demokracie vzdám. Istý ministerský predseda spriatelenej vlády, mi totiž ponúkol miesto vo svojom poradnom zbore...

Obávam sa síce, že také hlboké ohrozenie ako môj odchod demokraciu v našom podniku totálne pochová, ale všetko zlé je na niečo dobré. Pospolité zamestnanectvo azda konečne pochopí, kto vlastne demokraciu ohrozoval.